Plusje

Plusje.nu heeft inmiddels meer dan drie duizend plusjes door heel Nederland verstuurd!

Een plusje is een klein symbooltje met bijhorende tekst om mensen te herinneren dat ze juist iets toevoegen door zichzelf te zijn, in de breedste zin van het woord.

Je kunt dit plusje met tekst als kleine reminder geheel gratis aanvragen voor jezelf of voor iemand anders die dit kan gebruiken.

Dit doe je door een mail te sturen naar: info@plusje.nu

Bij onderwerp zet je PLUSJE

In de mail beschrijf je de NAAM en het VOLLEDIG ADRES

Het plusje zal dan z.s.m. worden verzonden.

Wil je dit initiatief ondersteunen door een vrijwillige bijdrage?

Doneer op NL95RABO0168813653 onder vermelding van: Donatie plusje.